desember 17, 2018

Går du med planer om å åpne ny butikk, og lurer på hvor det er mest hensiktsmessig å plassere seg, for akkurat din virksomhet og bransje? En geografisk lokasjonsanalyse vil bidra til å styrke og gjøre deg trygg på at du velger rett plass, som også fremmer vekst.

– Alle som driver forretning i dag, deriblant det private legekontoret, frisører, eller dagligvarebutikken kan dra nytte av å vite hvilken lokasjon som vil virke salgsfremmende for akkurat din bransje og foretak, sier Espen Jütte, analytiker i CPM Analytics.

Har man eksempelvis en større butikk-kjede og ønsker å åpne nytt foretak, vil det være betryggende og lønnsomt å vite hvilken plassering som er mest resultatbringende i det lange løp.

Avgjørende spørsmål ved lokalisering

I det øyeblikket man vurderer å åpne ny butikk, er det flere viktige elementer som kan virke avgjørende for resultatet. En geografisk lokasjonsanalyse egner seg godt når man ønsker å få svar på hvilken lokasjon som er forretningsmessig mest lønnsom;

  • Hvor mange kommer det til din nye butikk på et kjøpesenter?
  • Hvilken lokasjon i byen er mest lønnsom?
  • Hvilke byer er verd å vurdere for min bedrift?
  • Hva er kundepotensialet ved gitt reisetid tilsvarende f.eks. 30 minutter?

Nå som myndighetene har gitt oss tilgang på større mengder data, eksempelvis på hvor folk bor og hvor de ferdes, gir det flere og unike muligheter. Dataene er både lett tilgjengelige – og enkle å bruke, som også resulterer i bedre resultater, legger Jütte til.

Hvor i byen?

Det har i mange år vært mye forskning på hvilke plasseringer som er de mest gunstige. Tidligere har man gjerne reist og sett på ulike lokasjoner – for å observere kundeflyten, og titte litt i området før man bestemmer seg for lokasjon. Stadig bedre tilgang til data, teknologi og kompetanse, gjør det mulig å korte ned tiden man bruker på å finne en ny posisjon.

For å finne frem til heldige plasseringer, anvender CPM Analytics seg av spatial økonometri – en form for avansert statistikk og dataanalyse. En metode som gir et oversiktlig bilde over dynamikken i markedet, som gir svar på hvor eksisterende kundemasse reiser og kommer fra.

– Her flytter vi algoritmer rundt på kartet for å finne riktig lokasjon. Basert på faktorene i området, kan man beregne potensiell kundetilstrømming. Gjør man det for alle områder i Norge, kan man se hvor det er lavest og høyest frekvens av kunder, forklarer han.

Verdt å åpne?

Når man med sikkerhet vet hvilke faktorer som er avgjørende, for hvorvidt resultatet blir bra for en viss kjede og bransje, kan man beregne og finne frem til gode lokasjoner i hele Norge.

Ønsker du eksempelvis å starte opp – og bygge et treningssenter med et større areal, er det fint å kunne føle seg trygg på hvor man skal plassere senteret, eller hvor stort areal (kapasitet) det bør ha. Med en geografisk lokasjonsanalyse unngår du ufordelaktige plasseringer – deriblant områder som er preget av mye konkurranse eller for lavt kundegrunnlag.

– Når man åpner ny butikk vil man helst maksimere kundedekning, og minimere kannibalisering. Selv om man ikke kan styre konkurrentene sine, vil resultatet av riktig plassering kunne gi deg en god start.

Åpne på senter

I følge Jütte er det gjerne magefølelse som bestemmer om man skal åpne en ny butikk, et nytt senter og hvor det skal ligge. Å satse på at det «ordner seg», er sjelden en god løsning. Gjør man derimot en god forhåndsanalyse, forsvinner også mye av uvissheten om hvordan resultatet blir.

– For et nøyaktig resultat, kan man eksempelvis ta utgangspunkt i en kundebase på et senter, som forteller deg hvor de bor. På den måten får man også svar på hvor mange som kommer fra ulike kommuner, eller deler av kommunen. Slik får man også målt kjøre- og reiseavstand fra de ulike stedene, forklarer han.

På den måten får man målt kjøredimensjonen- som forteller deg hvor mange som forventer å kjøre strekningen. Ved å bruke statistikk til å justere tallet, kan man dessuten måle antall konkurrenter i nærheten, og se hvilken effekt det gir. Her kan man estimere mål på hvor villig folk er til å reise – likeså på antallet. Slik kan man se hvordan kundegrunnlaget ser ut teoretisk sett.

CPM Analytics har mye klart!

Fordi vi har god erfaring med denne type analyser, har vi også mye klart – både av verktøy og allerede definerte databaser med relevante kart- og befolkningsdata, kjøre- og reisetidsstatistikk samt definert oppsett for å kunne gjennomføre denne type geografiske lokasjonsanalyser for deg og din bedrift. Har du spørsmål til oss rundt denne type analyser – ta kontakt i dag!

Om forfatteren

Lars Ove Brenna

Lars Ove Brenna er ekspert i markedsstrategi, implementering og digital strategi. Han har lang erfaring fra FMCG (Ringnes, Leiv Vidar, Keep-it Technologies), IT (programvareindustrien) og konsulentbransjen. Lars Ove er siviløkonom fra Heriot-Watt University, har en MBA i strategisk ledelse fra NHH (Mastra) og Analytics for strategic management på BI (modul på Master of Management programmet)

{"email":"E-posta ikke gyldig","url":"URL ikke gyldig","required":"Påkrevet felt mangler"}

Meld deg på vårt nyhetsbrev for varsling av nyheter!

>