Behov for ekstra analysekapasitet?


Noen ganger er det vanskelig å få tid til å gjennomføre selv de mest nødvendige salg- og markedsanalyser innad i egen organisasjon - enten det handler om manglende kapasitet, kompetanse eller infrastruktur. Den ekstra kapasiteten du har behov for, kan du leie av CPM Analytics!

 • Behov for utvidet kapasitet?
 • Behov for å få kontroll og struktur på alle datakildene du vet kan ha verdi men som i dag ikke blir utforsket?
 • Behov for et team av spesialister du ikke selv har anledning til å ansette?
 • Behov for nye innfallsvinkler eller løsninger på problemer der ny innsikt er viktig og nødvendig?
 • Behov for identifisere de virkelige effektene av alle ulike markedstiltak på faktisk salg?
En komplett analyseavdeling består av ulike spesialister

Uavhengig av bakgrunnen for dine analysebehov - det er ikke ofte vi møter kunder som har et komplett sett av nødvendige spesialister for å gjennomføre dype og kvalitativt gode analyser innen salg og markedsføring.

Selv med tilgjengelig personale innen IT, datastrukturering og markedsanalyse innad i egen bedrift, kan det være gode grunner til å leie en ekstern analyseavdeling. Nye perspektiver, andre referanserammer med dyp forretningsmessig forståelse og kapasitet når dine interne ressurser er brukt opp - alle gode argumenter for å vurdere ekstern bistand!

 • Spesialister innen IT - integrasjon, datastruktur og datautnyttelse
 • Data mining - rydding, organisering og berikelse av både interne og eksterne datakilder
 • Data science analytikere - analyser og dybdeforståelse, kunstig intelligens og maskinlæring på dine data
 • Spesialister innen kunde- og forbrukeradferd - grunnleggende psykologisk behovsforståelse 
 • Rådgivere - med bred forretningsmessig og analytisk forståelse 

THE ONLY SOURCE OF KNOWLEDGE IS EXPERIENCE

Albert Einstein

En komplett analyseavdeling består av unike verktøy, infrastruktur og metoder

Ikke la taktiske eller strategiske forretningsbeslutninger begrenses av driftsystemer, Business Intelligence systemer/rapporter eller strukturen av data i et datavarehus - en komplett analyseavdeling tilrettelegger for bedriftens analysebehov både i dag og i fremtiden.

Med CPM Analytics som partner benyttes egen analysedatabase, egenutviklede søkemotorer for uthenting av relevant informasjon fra nettet, tilrettelagte eksterne og åpne datakilder, ulike statistikk-/analyseverktøy (Python, R, SPSS m.m.), surveysystemer  med mer. For mange av våre kunder ligger alltid "alt klart" til bruk, strukturert og klart til analyse - tids- og ressursbesparende!

Se også infrastruktur.

Hvordan leie ekstra analysekapasitet fra CPM Analytics?

Om det kan være interessant å leie ekstra kapasitet fra oss, vil første steg være å ta kontakt! Vi vil deretter avtale et innledende møte for å bli litt kjent, identifisere deres behov og diskutere løsninger som måtte passe. Dere vil deretter motta et tilbud basert på deres behov.

Leie ekstra analysekapasitet - spørsmål og svar

Hvorfor leie analysekapasitet fra CPM Analytics?

Hva slags tjenester vil kunne tilbys som del av pakken?

Tar det lang tid å komme i gang?

Hva med GDPR, personvern og sikkerhet?

Ta kontakt i dag for å avtale et uforpliktende møte!
Analysekapasitet din bedrift har behov for!

Infrastruktur & analysedatabase
 • Oppsett av infrastruktur og analysedatabase
 • Integrasjon av interne og eksterne datakilder
 • Unik rydding, strukturering og vedlikehold av dine datakilder
 • Egen "stand-by" analysedatabase med dine nødvendige data alltid beredt for analyseformål
 • Datadrevet salg- og markedsføring med tilbakeføring av nøkkelinformasjon til dine driftsystemer
Løpende rapportering
 • Faste salg- og markedsrapporter
 • Automatisk rapportering av utvikling, KPI, kunde- og salgsstatus
 • Fleksible muligheter for Business Intelligence direkte mot analysedatabasen
Ad hoc analyser, verktøy & prosjekter
 • Lurer du på noe - ikke vent på intern kapasitet - "snakk med en spesialst"
 • Raske beslutninger krever ofte raske svar - våre eksperter gir deg økt analytisk kapasitet
 • Vi utvikler ofte egne verktøy for at du raskt skal få svar på repeterende spørsmål
 • En spesialistavdeling står alltid klar for å bistå i dypere analyser og strategiske prosjekter
Sparringpartner & markedsrådgivning
 • Utvid ditt team med rådgivere som er spesialister innen salg, markedsføring og analyse
 • Still de spørsmålene som kan være vanskelige å ta opp internt
 • Andre perspektiver og erfaring vil kunne bety løsninger din bedrift ikke selv kan identifisere
>