INNSIKT SOM SKAPER RESULTATER!

Unik kompetanse, moderne verktøy, AI, maskinlæring og dataanalyse

Hva vi tilbyr


Vi tilbyr kundetilpassede analyser, verktøy/infrastruktur og rådgivning som bidrar til nødvendig innsikt for våre kunder. En dypere innsikt om ditt marked, kunder og dine markedstiltak, vil bety muligheter du kanskje ikke er klar over!

Alle er unike


Vi er ikke tilhengere av å dumpe alle data inn i en maskinlæringsmodell uten å tenke oss om. Alle kunder, markeder og situasjoner er unike. Vi skreddersyr alltid våre analyser og anbefalinger til de aktuelle kundebehovene.

Vårt arbeid er sterkt teoretisk forankret. Før vi igangsetter analyser og modellering, er vi nøye på å forstå nettopp dine behov. Vi utarbeider arbeidshypoteser som utgangspunkt for prosjektet.

Vår misjon er å fjerne markedsføring som ikke virker!

Å BETALE FOR MARKEDSFØRING ELLER TILTAK SOM IKKE FUNGERER, ER DET SAMME SOM Å SLØSE MED MARKEDSBUDSJETTET.

Hvorfor velge oss


CPM Analytics består av spesialister - både teknisk og analytisk - innenfor strukturering og analyse av alle tilgjengelige markedsdata. Dette gjør det mulig for våre kunder å fokusere på det som faktisk fungerer!

Ingen enkle rapporter du finner på nettet kan gi deg de svarene du er ute etter! CPM Analytics skaper resultater gjennom moderne og dyptgående analyse av relevante data fra mange ulike kilder.

Vår teoretiske forankring, brede kompetanse, metodikk og infrastruktur muliggjør avanserte og topp moderne analyser («marketing analytics»).

Vi kan finne svarene og innsikten du søker!

Innsikt som skaper resultater:

  • Mer effektiv markedsføring og høyere ROI (Return On Investment)
  • Riktig valg av markedstiltak – hvilke skal du fokusere på?
  • Optimalisering av kampanje- og prisstrategi
  • Redusert kundefrafall (churn)
  • Salgsvekst, mersalg og forbedret Customer Lifetime Value (CLV)
  • Bedre innsikt og kontroll over dine kundesegmenter
  • Bedre og mer treffsikker 1-1 kommunikasjon
  • Økt merkestyrke, kundetilfredshet og kundelojalitet
  • Forbedret konkurransekraft!
>