Hvor sterk er din merkevare?


Den digitale kundereisen og nye metoder innen markedsføring og salg betyr ikke at at merkevareutvikling er gammeldags – snarere tvert imot! Ofte kan det være hensiktsmessig å undersøke nærmere nettopp hvor sterk din merkevare er, og hvilke assosiasjoner dine kunder har til merkevaren. Hva kreves for å styrke merkevaren og ditt salg - hvilke konkrete tiltak bør iverksettes?

Driveranalyse av merkestyrke

Driveranalyse av merkestyrke innledes med å beregne effekten av endringer i merkestyrke på salg. For å måle endringer i merkestyrke bruker vi data basert på survey-tracker av merkekjennskap og merkepreferanse. I tillegg benytter vi data fra Google Trends som gir en indeksert utvikling i søk med merkenavnet i søkefeltet. 

Normalt benytter vi også Marketing Mix Modeling for å analysere hvilke effekter dine markedstiltak over tid har hatt på merkekjennskap og merkepreferanser. Disse analysene bidrar til verdifull innsikt i merkevarens betydning for å skape økt salg, samt hvilke markedstiltak som har dokumentert effekt på merkestyrke.

Kundeløfte

Kjernen i en merkevare er bedriftens kundeløfte. Et kundeløfte skal si hvorfor kunden skal velge denne merkevaren fremfor konkurrentene, og hva kunden kan forvente å få. For å underbygge et kundeløfte må det skapes et sett med assosiasjoner til merkevaren som totalt sett skaper den ønskede holdningen.

For å identifisere de beste assosiasjonene gjennomføres en driveranalyse av merkevaren slik den oppfattes i dag. Dette gjøres gjennom en survey med et representativt utvalg fra markedet hvor respondentene gir uttrykk for hva de forbinder med merkevaren, og hva de mener om merkevaren totalt sett. Analysen vil gi informasjon om hvilke assosiasjoner som er sterkest og hvilke som er viktigst for å skape preferanse.

KJERNEN I EN MERKEVARE ER BEDRIFTENS KUNDELØFTE

Den digitale kundereisen og nye metoder innen markedsføring og salg betyr ikke at merkevarestyrke eller ditt kundeløfte er gammeldags – snarere tvert imot!

Kommunikasjonskonsept

Normalt vil det utvikles et nytt kommunikasjonskonsept som et resultat av denne typen dybdeanalyser av din merkevare. Dette vil beskrive hvordan bedriften skal kommunisere sitt kundeløfte, og er et kreativt arbeid som typisk utføres av et reklamebyrå.

I arbeidet med utvikling av et slik kommunikasjonskonsept, vil det ofte gjennomføres en serie med konsepttester hvor man beskriver merkevaren med ulike ord og bilder for å sjekke ut hva som gir den beste responsen. Totalt sett gir dette en trygghet for at man definerer et kundeløfte som løfter både merkevaren og salget.

CPM Analytics leverer driveranalyser i henhold til våre kunders behov:

Driveranalyse merkestyrke
  • Hvor mange og hvem har merkevaren i sitt vurderingssett (merkekjennskap) og i sitt preferansesett?
  • Hvem er de viktigste konkurrentene og hva er de sterke på?
  • Hvilke assosiasjoner bygger merkepreferanse og hvor er gapet for merkevaren?
  • Hvilken effekt har økt merkekjennskap og merkepreferanse på salg?
Assosiasjonsanalyse
  • Hvilke assosiasjoner til ditt merke skal du prioritere for å forbedre din merkestyrke og merkepreferanse?
  • Hvilke effekter har ulike assosiasjoner på din merkestyrke og ditt salg totalt?
  • Hvilke assosiasjoner bør inkluderes i ulike markedstiltak for å forbedre fremtidig merkestyrke og salg?
>