Hvordan øke effekten av dine markedstiltak?


Tiden for magefølelse og dårlige bortforklaringer fra markedsansvarlige bør være forbi! Vet du hvilke markedstiltak som gir effekt på salg og merkevarestyrke, hvor stor effekten er, og ikke minst hvordan du kan øke effekten? De fleste virksomheter har nå gode data som gjør at vi med vår kompetanse og analyseverktøy kan hjelpe deg med svar på disse spørsmålene.

Salgsmodellering/Marketing Mix Modeling (MMM)

Vår hovedtilnærming for å måle effekt av markedstiltak er salgsmodellering - eller mer generelt «Marketing Mix Modeling» (MMM). Ulike varianter av statistiske regresjonsanalyser benyttes for å identifisere statistiske sammenhenger mellom tiltakene og endringer i salg og merkevarestyrke - hvilke tiltak som gir positiv avkastning (ROI), og hvilke som bør reduseres eller avvikles. Datagrunnlaget er basert på integrasjon av ulike datakilder - både digitale og analoge.

Våre analytikere bygger modellene basert på teori og domenekunnskap, og benytter maskinlæring for å forstå mer av dataene for å utvikle en mest mulig optimal modell – IKKE at maskinen selv utvikler modellene automatisk.

EKTE EFFEKTMÅLING KREVER MER ENN GOOGLE ANALYTICS!

En god Marketing Mix Model inkluderer samtlige markedstiltak og mange datakilder – dette gir et solid grunnlag for optimalisering av bedriftens markedstiltak.

Kausale sammenhenger

Den kausale sammenhengen mellom et markedstiltak og salg beregnes ved å analysere styrken i samvariasjon mellom tiltaket og salget kontrollert for andre variabler som også påvirker salget. Det finnes mange fallgruver når man bruker ulike analyseverktøy, og den største er en blind tro på at man kan bruke Google Analytics og attribusjonsmodellering til å finne slike sammenhenger. 

Eksperimenter er den sikreste metoden for å etablere den faktiske kausale sammenhengen mellom et markedstiltak og effekt på salg eller merkevarestyrke. Forutsetningen er at man har en kontrollgruppe som er lik eksperimentgruppen. Dette byr ofte på praktiske problemer, og brukes normalt mer som et supplement til MMM modeller.

CPM Analytics leverer effektanalyser innenfor en rekke områder i henhold til våre kunders behov:

Medieinvesteringer og salg (Marketing Mix Modeling)
  • Identifisere salgseffekt av reklame i ulike mediekanaler
  • Identifisere besøkseffekt til  web av ulike tiltak (inkl. attribusjon)
  • Identifisere andre faktorer som påvirker salg (konkurrenter, sesong, vær etc.)
Pris
  • Beregne prissensitivitet på enkeltprodukter
  • Evaluere effekt av prisjusteringer
Kampanjeoptimalisering
  • Identifisere hvilke tilbudsprodukter som er mest effektive for å øke salg og bruttofortjeneste
  • Beregne optimal rabatt på de ulike tilbudsproduktene
  • Evaluere effekt av ulike kampanjeformater
Lokalisering
  • Beregning av potensial og markedsandel for ulike lokasjoner
  • Evaluere potensial, markedsandel og kannibalisering for nye lokasjoner
>