Lokale tiltak basert på geografisk innsikt


Mediene skriver om butikkdød og retailkjeder som sliter. Ikke la magefølelsen styre dine lokale tiltak!

Hvilke utsalgssteder som skal åpnes, legges ned eller flyttes må være basert på markedspotensial, ikke historisk resultat. CPM Geo er en modulbasert kartprogramvare bygget på banebrytende maskinlæringsmodeller som identifiserer det lokale potensialet og simulerer effekten av nye lokasjoner basert på faktiske data:

 • Historiske salgsdata
 • Kundegrunnlag & lokal demografi - antall, alder, inntekt, familie
 • Lokal konkurranse - hvor mange, hvor store og avstand fra ditt utsalgssted inkl. omsetning
 • Knutepunkter - reise-distanse og -tid via veinett og offentlig transport til ditt utsalgssted
 • Trafikkdata med nær sanntidsoppdatering inkl. identifsering av type kjøretøy og trafikkretning
 • Mobilitetsdata (faktisk bevegelse av potensielle kunder i ditt nærområde)
 • Alle data ovenfor på samtlige grunnkretser i Norge med kalkulert markedspotensial for alle lokasjoner!

Trykk hvor du vil legge en ny butikk i karet - finn ut hvor mange potensielle kunder din nye butikk vil ha som sitt potensial, hvor du tar kunder fra (hvilke grunnkretser) og hvor eventuell kannibalisering skjer fra. Finn totale effekter FØR du åpner faktisk butikk!

Vet du nedslagsfeltet for ditt utsalgssted og hvor langt og lenge dine kunder er villige til å reise for å komme til deg?

Benchmarking og overvåking av konkurransebildet

Fordi modellen er dynamisk og kontinuerlig oppdatert med nye konkurrenter og dine egne salgsdata, kan du "benchmarke" dine utsalgssteder på dine viktigste nøkkeltall - alltid med markedspotensial som utgangspunkt!

Identifiser hvilke av dine utsalgssteder som over- og underpresterer gitt sitt faktiske potensial - og iverksett tiltak der du får positive effekter av disse!


DET FINNES MULIGHETER I ALLE ENDRINGER!

Mediene skriver om butikkdød og retailkjeder som sliter. I CPM Analytics ser vi muligheter i markeder som er i endring. Det handler om innsikt og optimalisering. Vi hjelper deg å identifisere markedspotensialet for alle butikklokasjoner i Norge!

Produkttilbud og mikromarkedsføring

Fordi du vet hvilke produkter og tjenester dine konkurrenter tilbyr i direkte konkurranse med dine egne utsalgssteder, vil du ha mulighet til å identifisere riktig produktmix for det enkelte utsalgssted.

Mikromarkedsføring handler om lokalt målrettede markedstiltak - hvordan du kan sette inn støtet ved hjelp av kampanjer, prisdifferensiering og kommunikasjon basert på faktisk konkurransesituasjon og lokalt markedspotensial.

Enkel pek og klikk i kartet gir deg unik innsikt for den enkelte lokasjon - hvor du gjør det bedre og dårligere enn hva du kan forvente, og hvilke lokasjoner du bør vurdere å ekspandere din virksomhet. 

Nedslagsfelt, kampanje & kommunikasjon

Identifiser reelle nedslagsfelt for ditt definerte marked og dine markedstiltak. Å målrette tiltak i områder hvor det ikke finnes potensielle kunder, er det samme som å sløse med markedsføringsbudsjettet!

CPM Geo identifiserer nøyaktig hvor langt dine kunder er villige til å reise for å besøke dine butikker, og denne innsikten kan benyttes for å få høyest mulig ROI på dine markedsinvesteringer. Dette handler om å identifisere hvilke områder du skal distribuere din DM eller innstikk, eller å identifisere attraktive postnr/distrikter for bruk i din geografiske målretting innen digital markedsføring.

CPM Geo tilbyr mulighet for dashboard med benchmarking og effektmåling av markedstiltak og kommunikasjon mot objektive mål for lokalt salgspotensial. Ta kontakt for mer informasjon!

Eksempel: nedslagsfelt identifisert med 90% av dine potensielle kunder innenfor 40 minutters reisetid fra din butikk

Ikke begrenset til fysiske butikker!

CPM Geo kampanjemodul kan samtidig benyttes for å identifisere attraktive områder dersom du har en nettbutikk. For å optimalisere dine markedstiltak og friste kunder til å besøke din nettbutikk, vil vi hjelpe deg med å identifisere nedslagsfelt rundt (eventuelt) dine butikker og samtlige konkurrenter og deres nedslagsfelt.

Potensielle kunder som bor langt unna fysiske butikker/konkurrenter, er mer tilbøyelige til å besøke din nettbutikk. CPM Geo identifiserer nøyaktig hvilke postnummer du finner disse potensielle kundene. Kople denne geografiske innsikten sammen med geografisk målretting i f.eks. Facebook, Instagram, SnapChat og andre digitale kommunikasjonskanaler, og du vil kunne øke din spending der du faktisk får resultater!

Modulbasert kartprogramvare - Software as a Service

Vi tilbyr CPM Geo som en modulbasert SaaS kartprogramvare - du velger hvilke moduler du ønsker basert på dine behov. Fordi dine egne salgsdata er en viktig del av løsningen, vil det være noe skreddersøm for oppsett og modellering til din markedssituasjon innledningsvis. Vi integrerer inn viktige datakilder som du allerede vet har betydning for ditt salg, og kan selvfølgelig også bidra med verdifull informasjon tilbake til dine eksisterende salg- og markedssystemer for optimal målretting av dine markedstiltak. 


Ta kontakt med oss og bestill demonstrasjon!
Please confirm
CPM Analytics leverer komplette geografiske løsninger for å identifisere mulighetene i ditt marked:

GeoPotensial
 • Kalkulert geografisk kundepotensial
 • Finn nye ideelle lokasjoner eller hvor du bør legge ned dine utsalgssteder - kanibaliseringseffekter beregnes automatisk i systemet om dine utsalgssteder ligger innenfor samme nedslagsfelt
 • Vi benytter avansert maskinlæring og data fra SSB, matrikkelen, din salgshistorikk, Bring og vår egen søkemotor/konkurrentbase for å identifisere totalt markedspotensial per utsalgssted
GeoKonkurrent
 • Løpende oppdatert oversikt over alle dine konkurrenter - nye konkurrenter som dukker opp fanges automatisk i systemet og ditt nye potensielle lokalmarked blir modellert på nytt
 • Vår egenutviklede søkemotor benytter avanserte neurale nettverk fra mange datakilder for å identifisere dine konkurrenter samt tjenestene og produktene de leverer
GeoBenchmark
 • Vi identifiserer utsalgssteder eller produktgrupper som over- eller underpresterer i forhold til sine lokale forhold
 • GeoBenchmark  tar hensyn til konkurrenter, kundegrunnlag og trafikkmøster rundt dine utsalgssteder
 • Ikke legg ned feil butikk - utnytt dine potensialer gjennom målrettede tiltak der de hjelper!
GeoKampanje
 • Vi identifiserer nedslagsfeltet til dine butikker - hvilke områder/distrikter er det faktisk potensial for å tiltrekke seg kunder til dine butikker?
 • Basert på identifisert nedslagsfelt, er det mye enklere og kostnadseffektivt å målrette dine kommunikasjonstiltak - både gjennom analoge (f.eks. DM) og digitale kommunikasjonskanaler
 • Rett dine kampanjer mot områder du har størst sjans for salgskonvertering - mål din effektivitet løpende!
>