Lokale tiltak basert på geografisk innsikt


Mediene skriver om butikkdød og retailkjeder som sliter. Ikke la magefølelsen styre dine lokale tiltak!

Hvilke utsalgssteder som skal åpnes, legges ned eller flyttes må være basert på markedspotensial, ikke historisk resultat. CPM Geo er en modulbasert kartprogramvare bygget på banebrytende maskinlæringsmodeller som identifiserer det lokale potensialet og simulerer effekten av nye lokasjoner basert på faktiske data:

 • Historiske salgsdata
 • Kundegrunnlag & lokal demografi - antall, alder, inntekt, familie
 • Lokal konkurranse - hvor mange, hvor store og avstand fra ditt utsalgssted
 • Knutepunkter - reise-distanse og -tid via veinett og offentlig transport til ditt utsalgssted
 • Mobilitetsdata (faktisk bevegelse av potensielle kunder i ditt nærområde)
 • Alle data ovenfor på samtlige grunnkretser i Norge med kalkulert markedspotensial for alle lokasjoner!

Trykk hvor du vil legge en ny butikk i karet - finn ut hvor mange potensielle kunder din nye butikk vil ha som sitt potensial, hvor du tar kunder fra (hvilke grunnkretser) og hvor eventuell kannibalisering skjer fra. Finn totale effekter FØR du åpner faktisk butikk!

Vet du nedslagsfeltet for ditt utsalgssted og hvor langt og lenge dine kunder er villige til å reise for å komme til deg?

Benchmarking og overvåking av konkurransebildet

Fordi modellen er dynamisk og kontinuerlig oppdatert med nye konkurrenter og dine egne salgsdata, kan du "benchmarke" dine utsalgssteder på dine viktigste nøkkeltall - alltid med markedspotensial som utgangspunkt!

Identifiser hvilke av dine utsalgssteder som over- og underpresterer gitt sitt faktiske potensial - og iverksett tiltak der du får positive effekter av disse!


DET FINNES MULIGHETER I ALLE ENDRINGER!

Mediene skriver om butikkdød og retailkjeder som sliter. I CPM Analytics ser vi muligheter i markeder som er i endring. Det handler om innsikt og optimalisering. Vi hjelper deg å identifisere markedspotensialet for alle butikklokasjoner i Norge!

Produkttilbud og mikromarkedsføring

Fordi du vet hvilke produkter og tjenester dine konkurrenter tilbyr i direkte konkurranse med dine egne utsalgssteder, vil du ha mulighet til å identifisere riktig produktmix for det enkelte utsalgssted.

Mikromarkedsføring handler om lokalt målrettede markedstiltak - hvordan du kan sette inn støtet ved hjelp av kampanjer, prisdifferensiering og kommunikasjon basert på faktisk konkurransesituasjon og lokalt markedspotensial.

Enkel pek og klikk i kartet gir deg unik innsikt for den enkelte lokasjon - hvor du gjør det bedre og dårligere enn hva du kan forvente, og hvilke lokasjoner du bør vurdere å ekspandere din virksomhet. 

Modulbasert kartprogramvare - Software as a Service

Vi tilbyr CPM Geo som en modulbasert SaaS kartprogramvare - du velger hvilke moduler du ønsker basert på dine behov. Fordi dine egne salgsdata er en viktig del av løsningen, vil det være noe skreddersøm for oppsett og modellering til din markedssituasjon innledningsvis. Vi integrerer inn viktige datakilder som du allerede vet har betydning for ditt salg, og kan selvfølgelig også bidra med verdifull informasjon tilbake til dine eksisterende salg- og markedssystemer for optimal målretting av dine markedstiltak. 


Ta kontakt med oss og bestill demonstrasjon!
CPM Analytics leverer komplette geografiske analyser for å identifisere mulighetene i ditt marked:

GeoPotensial
 • Kalkulert geografisk kundepotensial
 • Finn nye ideelle lokasjoner eller hvor du bør legge ned dine utsalgssteder - kanibaliseringseffekter beregnes automatisk i systemet om dine utsalgssteder ligger innenfor samme nedslagsfelt
 • Vi benytter avansert maskinlæring og data fra SSB, matrikkelen, din salgshistorikk, Bring og vår egen søkemotor/konkurrentbase for å identifisere totalt markedspotensial per utsalgssted
GeoKonkurrent
 • Løpende oppdatert oversikt over alle dine konkurrenter - nye konkurrenter som dukker opp fanges automatisk i systemet og ditt nye potensielle lokalmarked blir modellert på nytt
 • Vår egenutviklede søkemotor benytter avanserte neurale nettverk fra mange datakilder for å identifisere dine konkurrenter samt tjenestene og produktene de leverer
GeoBenchmark
 • Vi identifiserer utsalgssteder eller produktgrupper som over- eller underpresterer i forhold til sine lokale forhold
 • GeoBenchmark  tar hensyn til konkurrenter, kundegrunnlag og trafikkmøster rundt dine utsalgssteder
 • Ikke legg ned feil butikk - utnytt dine potensialer gjennom målrettede tiltak der de hjelper!
>