Hvordan øke verdien av kundeporteføljen?


Verdien av dine kunder ligger i deres fremtidige kontantstrøm og ditt bidrag fra denne! Skal du lykkes med verdivekst og langsiktig lønnsomhet, kan du øke verdien gjennom:

 • Tilvekst av nye kunder
 • Økt lojalitet som forlenger kontantstrømmen
 • Økt salg som øker bruttofortjeneste 
Verdi, lønnsomhet og potensial

Vet du i dag hvilke kunder som gir deg størst verdi og hva som kjennetegner disse kundene – hvilke produkter de kjøper og hvilke produkter de potensielt kan kjøpe mer av - hvis du bare markedsfører riktig?

Vet du nok om risiko for tap av kunder - hvilke som forsvinner og hvorfor? Og vet du hvilke markedstiltak som er mest effektive for å rekruttere nye kunder som blir lønnsomme og lojale? Det har stor verdi for de fleste bedrifter å kjenne svaret på disse fundamentale spørsmålene!

THE PURPOSE OF A BUSINESS IS TO CREATE A CUSTOMER

Professor Peter Drucker
- Harvard Business School

Customer Lifetime Value (CLV) - livstidsverdi av dine kunder

For å analysere verdi, risiko og potensial i kundeporteføljen, bruker vi modeller som analyserer og beregner kundenes livstidsverdi – Customer Lifetime Value (CLV). CLV er ikke én, men mange modeller. Det finnes et stort antall statistiske teknikker for å gjøre selve beregningene. Dette er også et stort og voksende fagområde innenfor markedsføringsfaget.

Vi kan dele CLV modellene i to hovedgrupper - avtalebaserte og transaksjonsbaserte bedrifter.

CLV for avtalebaserte bedrifter

CLV for transaksjonsbaserte bedrifter

Kundetilfredshet og kundelojalitet

CPM Analytics leverer kundeanalyser innenfor en rekke områder i henhold til våre kunders behov:

Verdianalyse
 • Hvilke er de mest verdifulle kundene?
 • Hvilke produkter kjøper de?
 • Hva kjennetegner de mest verdifulle kundene?
Risiko- og frafallsanalyse
 • Hvor mange kunder taper bedriften?
 • Hva er de viktigste årsakene til at kunder slutter?
 • Hva kjennetegner de kundene bedriften taper?
Kundeaudit / potensialanalyse
 • Hvor mange kunder kan kjøpe mer og hvilke er de viktigste produktene for mersalg?
 • Hva er de viktigste faktorene som kan utløse potensialet?
 • Hva kjennetegner de kundene som har størst potensial?
Kundetilfredshet og kundelojalitet
 • Hvor fornøyde er kundene og hva er de fornøyd/misfornøyd med?
 • Hvilke kunder er mest/minst fornøyde og hva er de fornøyd/misfornøyd med?
 • Hva er styrken i sammenhengen mellom kundetilfredshet og kundelojalitet?
 • Hva er sammenhengen mellom kundetilfredshet, kundelojalitet og merkepreferanse?
 • Hva betyr kundetilfredshet og kundelojalitet på livstidsverdien av dine kunder (CLV)

>