Misjon


Målet med markedsføring er å skape en portefølje med mange lønnsomme kunder. Markedstiltakene skal føre til flere kunder, mer lojale kunder og kunder som handler mer. Markedstiltak som ikke kan dokumentere en eller flere av disse effektene, er bortkastede investeringer. Vi har kunnskap og verktøy som hjelper bedriften med å kartlegge hvilke markedstiltak som gir effekt, og hvordan disse kan bli enda mer effektive. Vår metodikk er basert på faglig grundighet, unike verktøy og vitenskapelige metoder.

Effektivitet forutsetter at du har en god strategi med klare mål og tiltak. Gjennom god innsikt i hvilke markedstiltak som gir effekt, kan strategien kontinuerlig forbedres. Vi mener det overordnede i en markedsstrategi er å skape en portefølje med mange lønnsomme kunder. Derav også vårt navn, CPM, som er en forkortelse for Customer Portfolio Management. 

Vår misjon er å fjerne markedsføring som ikke virker!

Å BETALE FOR MARKEDSFØRING ELLER TILTAK SOM IKKE FUNGERER, ER DET SAMME SOM Å SLØSE MED MARKEDSBUDSJETTET.

Kultur


Vi er stolte over vår sterke teoretiske forankring. Kulturen i CPM Analytics er preget av en brennende interesse for våre fagområder. Vi setter pris på at våre medarbeidere har spesialistkompetanse på flere områder – fordi vi mener dette bringer et mangfold av kunnskap, kapasitet og innsikt fra den enkelte.

Våre ulikheter dyrkes i en organisasjonskultur som verdsetter innspill, faglig utvikling og entusiastisk innlevelse med kundens behov i sentrum.

Ta kontakt med oss for å lære oss å kjenne – du vil se at vi snakker sant, og du vil ikke angre!

>