Frokostseminar

Konkurrentovervåking

Er du klar for å vinne markedsandeler og skape konkurransefortrinn for din bedrift i stadig tøffere markeder og pressede priser? CPM Analytics kan overvåke dine konkurrenter løpende og presentere viktig innsikt i et modulbasert dashboard som er skreddersydd dine behov!

Meld deg på i dag og få innblikk i våre metoder og verktøy som betyr en innsikt du rett og slett ikke trodde var mulig å skaffe!

VELKOMMEN!

Sandakerveien 138 -
08. februar 2023   (Frokost fra 08.30 - seminar 09.00 - 10.30)

Dynamisk web scraping, AI og maskinlæring

Med CPM Analytics' avanserte metoder for web scraping, HTML rendering, bildeanalyse og tekstmodellering kan vi gjøre om ustrukturerte data til strukturerte data.

Vi benytter vår spesialistkompetanse til effektivt å skreddersy våre modeller til nettopp dine behov, og lagrer selvfølgelig alle strukturerte data i en analysemotor for både innsiktsanalyser og for presentasjon i vårt dashboardløsning.

Dynamisk web scraping, AI og maskinlæring!

Med CPM Analytics' avanserte metoder for web scraping, HTML rendering, bildeanalyse og tekstmodellering kan vi gjøre om ustrukturerte data til strukturerte data.

Det er aldri feil å skape nye konkurransefortrinn!

 • Bedre konkurranseevne gjennom oppdatert informasjon om konkurrentene
 • Mulighet for å tilpasse egne produkter, priser og markedsføringsstrategier i forhold til endringer i markedet
 • Bedre prisstrategi gjennom oppdatert informasjon om prisene til konkurrentene
 • Tidlig varsel om nye produkter eller tjenester som lanseres av konkurrentene, slik at man kan planlegge sin egen markedsføring og salg deretter
 • Bedre mulighet for å identifisere og benytte seg av muligheter i markedet
 • Bedre mulighet for å unngå trusler fra konkurrentene, for eksempel ved å tilby et bedre produkt til en lavere pris

Det er aldri feil å skape nye konkurransefortrinn!

 • Bedre konkurranseevne gjennom oppdatert informasjon om konkurrentene


 • Mulighet for å tilpasse egne produkter, priser og markedsføringsstrategier i forhold til endringer i markedet


 • Bedre prisstrategi gjennom oppdatert informasjon om prisene til konkurrentene

Lokalisering

Vi identifiserer og lokaliserer konkurrentene dine. Dette gir normalt en overraskende oversikt over mange flere konkurrenter enn du visste om

Nyhetsovervåking

Vi identifiserer relevante nyhetsartikler om dine konkurrenter som har interesse for deg med egne scoringmodeller for å filtrere bort støy

Reklameovervåking

Vi kan overvåke både e-poster, bannerannonser fra konkurrenter så vel kampanjeaviser/DM´er

Prisovervåking

Gjennom avansert web scraping som vi skreddersyr til ditt behov kan vi løpende overvåke priser i nettbutikker eller andre tilgjengelige kilder

Har du andre og mer spesielle ønsker for konkurrentovervåking fra andre datakilder, så hjelper vi deg gjerne! Ta kontakt for mer informasjon!
Se også vårt blogginnlegg om prisovervåking!

Lokalisering

Vi identifiserer og lokaliserer konkurrentene dine. Dette gir normalt en overraskende oversikt over mange flere konkurrenter enn du visste om

Nyhetsovervåking

Vi identifiserer relevante nyhetsartikler om dine konkurrenter som har interesse for deg med egne scoringmodeller for å filtrere bort støy

Reklameovervåking

Vi kan overvåke både e-poster, bannerannonser fra konkurrenter så vel kampanjeaviser/DM´er

Prisovervåking

Gjennom avansert web scraping som vi skreddersyr til ditt behov kan vi løpende overvåke priser i nettbutikker eller andre tilgjengelige kilde

Har du andre og mer spesielle ønsker for konkurrentovervåking fra andre datakilder, så hjelper vi deg gjerne! Ta kontakt for mer informasjon!


Se også vårt blogginnlegg om prisovervåking!

Fordelene med konkurrentovervåking

 • Skape konkurransefortrinn i markedet: Med CPM Analytics kan du holde deg oppdatert på hva konkurrentene dine gjør, og tilpasse dine egne produkter, priser og markedsføringsstrategier for å få fortrinn i markedet.
 • Få oversikt over konkurrentenes produkter, priser, markedsføring og salg: Gjennom å benytte seg av våre verktøy og datakilder kan du få en oversikt over hva konkurrentene dine jobber med og tilbyr, og planlegge din egen markedsføring og salg deretter.
 • Få viktig informasjon om hendelser i markedet: Ved å overvåke konkurrentene dine kan du også få innsikt i hendelser i markedet, slik at du kan reagere raskt og effektivt for å fange muligheter og unngå trusler.
 • Tilpasse din forretningsdrift for å sikre suksess og overlevelse: Gjennom å benytte seg av konkurrentovervåking kan du sikre at din bedrift forblir konkurransedyktig og kan tilby kundene det beste produktet eller tjenesten til riktig pris.

Espen Jütte

Direktør for analyse og data science, CPM Analytics

Som leder for teamet med unike spesialister innen data science, IT og analyse, er det en stor glede  å kunne presentere vårt innovative dashboardsystem for konkurrentovervåking. Våre verktøy identifiserer relevante nyheter fra konkurrentene, søker etter hendelser eller nyheter på internett, overvåker e-postene til konkurrentene og henter prisinformasjon fra nettbutikkene deres.

Vårt fleksible dashboard gir våre kundene løpende oversikt over alle data vi samler inn, slik at brukerne kan se og sammenligne konkurrentenes produkter, priser, markedsføring og salg. Dashboardet er fullt ut mulig å tilpasse, slik at kun relevante og prioriterte data og hendelser synliggjøres.


Fordi vi har mulighet til å overvåke data løpende, kan vi også sikre varsling av relevante nøkkelpersoner i din bedrift når ulike hendelser i markedet inntreffer - det være seg kritiske prisendringer, etablering av nye konkurrenter eller sum av ulike hendelser som gir statistisk grunnlag for varsling (anomalitetsanalyse)!

 • CPM Analytics er et rådgivnings- og analysebyrå med sterk teoretisk og analytisk bakgrunn
 • Bruker moderne metoder og verktøy i våre analyser og vi er i dag 12 ansatte og i sterk vekst
 • CPM Analytics bistår kunder i å identifisere og tallfeste potensialene i kunde- og markedsaktiviteter, samt effektmåle disse
 • CPM Analytics er et rådgivnings- og analysebyrå med sterk teoretisk og analytisk bakgrunn 

 • Bruker moderne metoder og verktøy i våre analyser og vi er i dag 12 ansatte og i sterk vekst

 • CPM Analytics bistår kunder i å identifisere og tallfeste potensialene i kunde- og markedsaktiviteter, samt effektmåle disse

Meld deg på vårt seminar!

Sandakerveien 138, onsdag 8. februar 2023 kl. 09.00 - 10.30

(Kaffe og registrering fra kl. 08.30) - hjertelig velkommen!

>