Web Analytics

Om oss

CPM er forkortelse for Customer Portfolio Managment. Dette er en kundesentrisk tilnærming til markedsføring hvor målet er å øke verdien av kundeporteføljen gjennom å rekruttere flere kunder, redusere kundefrafallet, øke kontantstrømmen fra de enkelte kundene, samt styrke kunderelasjonene gjennom sterkere og mer omfattende bindinger til merkevaren. Det betyr at markedsføring er en helhetlig og strategisk tilnærming og ikke begrenset til markedsføringsfunksjonen.​​

Vår misjon er å bistå virksomheter med integrasjon og analyse av data slik at man blir mer kapabel til å omsette data og informasjon økt effektivitet i markedsarbeidet og til å ta bedre markedsbeslutninger.​​

Vi har satt sammen kompetanse som gjør at vi kan innhente og integrere data fra interne og eksterne kilder (data engineering), gjøre data tilgjengelig for analyse og modellering (analytics), samt hjelpe til med å gjøre innsikten om til resultater (rådgiving). Vi kombinerer metodikk fra adferdsvitenskap og samfunnsvitenskap for å både beskrive, forstå og predikere kundenes valg og bruk av merkevaren.

People in office environment

Vil du bli med i gjengen?

Se ledige stillinger

Fred Selnes er en professor i markedsføring ved BI Norges Handelshøyskole i Oslo. Hans forskningsinteresser inkluderer kundeporteføljestyring, merkevareledelse og organisering av markedsføring.

I 2006 startet Fred selskapet CPM Analytics, og har samlet et ekspertteam bestående av data scientists, data engineers og strategiske rådgivere for å hjelpe organisasjoner med å identifisere og utvikle tiltak som skaper resultater.

Sammen leverer vi innsikt om kundenes valg - med vekt på effektive markedstiltak og kundevekst.

Noen av de vi jobber med

Sitat-ikon

Fullstakk er så dyktige at jeg ikke vet hvor jeg skal gjøre av meg. Alle dere andre firmaer som driver med growth-greier og sånt kan ta dere en bolle. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea.

Person som smiler
Ola Nordmann
CEO, Nettbil
Sitat-ikon

Fullstakk er så dyktige at jeg ikke vet hvor jeg skal gjøre av meg. Alle dere andre firmaer som driver med growth-greier og sånt kan ta dere en bolle. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Person som smiler
Ola Nordmann
CEO, Nettbil
Sitat-ikon

Fullstakk er så dyktige at jeg ikke vet hvor jeg skal gjøre av meg. Alle dere andre firmaer som driver med growth-greier og sånt kan ta dere en bolle. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut.

Person som smiler
Ola Nordmann
CEO, Nettbil
Sitat-ikon

Fullstakk er så dyktige at jeg ikke vet hvor jeg skal gjøre av meg. Alle dere andre firmaer som driver med growth-greier og sånt kan ta dere en bolle. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Person som smiler
Ola Nordmann
CEO, Nettbil