SMARTE DATA SOM GIR
FLERE OG BEDRE KUNDER!

CPM Analytics er et rådgivnings- og analysebyrå som er spesialister innen strategisk markedsanalyse.
Vi hjelper din bedrift med å finne og tallfeste markedspotensialer, finne de riktige tiltakene samt måle og realisere gevinster fra disse

POTENSIAL – TILTAK - GEVINST


Skal du oppnå bedre resultater i fremtiden, må du bort fra gårsdagens metodikk! CPM Analytics finner de lønnsomme tiltakene du trenger gjennom dataanalyse og maskinlæring. Effektene av tiltakene hjelper vi deg også i å identifisere for læring og forbedring over tid!

ANALYSEMOTOR


Vi identifiserer og strukturerer data fra alle dine datakilder og setter dem sammen med data fra våre egne datakilder. Vi benytter den plattformarkitektur som måtte passe for deg – om det er Microsoft Azure, Amazon AWS, Google Cloud eller liknende. Det er aldri nok å samle data i et datavarehus eller en «data lake» – de må også være analyseklare!

Analysemotoren inkluderer smarte algoritmer og modeller som gir ny innsikt i ditt markedsarbeid. Dette krever helt unik kopling mellom adferdsdata og psykologi; som beskriver godt vår nisje innen strategisk markedsanalyse.


HVORFOR VELGE OSS?


CPM Analytics består av spesialister – både teknisk og analytisk – innenfor strukturering og analyse av alle tilgjengelige markedsdata. Selskapet har historiske knytninger til Handelshøyskolen BI og dyp teoretisk forankring av både metoder og verktøy.

Er din bedrift klar for å bedre utnytte potensialer i markedet gjennom riktige markedstiltak slik at vekst kan oppnås gjennom FLERE og BEDRE kunder – da har vi et komplett team innen strategisk markedsanalyse beredt til å hjelpe til!

Kun halvparten av all markedsføring virker, men ingen vet hvilken halvpart!

Vi elsker å bryte ned markedsføringsmyter! Gjennom smarte data og verktøy, hjelper vi bedrifter med å finne potensialene og tiltakene som skal til for å oppnå gevinstene!

SMARTE DATA OG VERKTØY


Resultatet av en god analysemotor utviklet i samarbeid med CPM Analytics er smarte data og verktøy som betyr enklere og mer effektiv gjennomføring av riktige tiltak i markedsarbeidet.

Dette betyr:

  • smartere segmentering
  • smartere definisjon av kundereisen
  • smarte verktøy for prediksjon av geografisk markedspotensial 
  • smartere kanalvalg for reklame
  • smartere målretting i CRM-systemet eller i digitalt
  • automatiserte programmer i ditt Marketing Automation System
  • eller andre smartdata eller verktøy som måtte være behov i din bedrift
>