Web Analytics

Konkurranse­fortrinn gjennom prisovervåking

Pris er det virkemiddelet i verktøykassa som har raskest effekt på kjøpsadferd og som umiddelbart vil føre til at dine kunder kan velge å gå til dine konkurrenter.

Bilde av et øye med data, bilde av innsikt

Vil du vite mer om hva CPM Analytics kan gjøre for deg?