Web Analytics

Konkurranse­fortrinn gjennom prisovervåking

Pris er det virkemiddelet i verktøykassa som har raskest effekt på kjøpsadferd og som umiddelbart vil føre til at dine kunder kan velge å gå til dine konkurrenter.

Bilde av et øye med data, bilde av innsikt

Dynamisk prisovervåking av konkurrentene - fremtiden er her nå!

Pris er det virkemiddelet i verktøykassa som har raskest effekt på kjøpsadferd og som umiddelbart vil føre til at dine kunder kan velge å gå til dine konkurrenter!

Prisovervåking har lenge vært et viktig verktøy for bedrifter som ønsker å holde seg oppdatert på konkurrentenes priser og tilpasse sine egne for å maksimere lønnsomheten. Tidligere var prisovervåking ofte en manuell og tidkrevende prosess, men med utviklingen av avanserte teknologier som webscraping og bildeanalyse er det blitt enklere og mer tilgjengelig for bedrifter å overvåke markedet. I denne bloggartikkelen vil vi se nærmere på hvordan prisovervåking kan være en fordel for bedrifter, og hvordan CPM Analytics kan hjelpe deg med å holde deg oppdatert på konkurrentenes priser.

Fra vanskelig og ekstremt dyrt, til effektivt og smart

Historisk sett har det vært mange forskjellige måter å overvåke konkurrentenes priser på. En av de mest kjente metodene er å sende ut "prisjegere" til fysiske butikker for å notere prisene på konkurrerende produkter. Dette er en tidkrevende og ineffektiv metode, spesielt for bedrifter med mange konkurrenter eller produkter. En annen metode var å rekruttere kunder til paneler og be dem sende inn handlelapper eller andre dokumenter med prisinformasjon. Selv om det nå finnes app´er der du kan sende bilder av handlelapper, er også denne metoden ineffektiv og med svært begrenset kvalitet.

De siste årene har det blitt stadig vanligere å benytte automatiserte tjenester for å hente prisinformasjon fra nettbutikker og andre digitale kanaler. Disse tjenestene har gjort det lettere for bedrifter å holde seg oppdatert på konkurrentenes priser, men tjenestene har ofte vært standardiserte og rettet kun mot de konkurrenter som er "enkle" å hente data fra.

Nå har tiden kommet til at det er blitt mer effektivt å samle priser fra ulike konkurrenter - også fra vanskeligere datakilder - mer effektivt - tiden har kommet for å jobbe enda mer systematisk med prisovervåking for å sikre kontroll og markedsmuligheter!

Datakilder og teknologier

Moderne teknikker for å samle inn prisdata fra konkurrenter inkluderer webscraping og bildeanalyse. Webscraping er en metode for å automatisk hente data fra nettsider ved å simulere handlingene til en nettleser. Ved å bruke avanserte webscrapere kan bedrifter hente inn prisinformasjon fra nettbutikker og andre digitale kanaler på en rask og effektiv måte.

Bildeanalyse er en teknikk som bruker kunstig intelligens og maskinlæring for å analysere bilder og ekstrahere informasjon fra dem. Dette kan være nyttig for å hente inn prisinformasjon fra fysiske butikker eller PDF-brosjyrer, for eksempel ved å analysere bilder av prislister eller produkter. CPM Analytics kombinerer disse avanserte teknikkene i det som er skreddersydde løsninger for løpende prisovervåking fra konkurrentene.

Hva må du tenke på for å oppnå konkurransefortrinn?

  1. Du må holde deg løpende oppdatert på konkurrentens priser og sikre at du får historisk oversikt over prisutvikling så detaljert som mulig
  2. Prisdata kan benyttes taktisk for å få kortsiktige konkurransefortrinn
  3. Se på endringer over tid for å lære hvordan dine konkurrenter tenker strategisk - utnytt innsikt til å forbedre egen prisstrategi
  4. Vurder også andre faktorer enn bare pris for å velge riktig strategi for ditt selskap
  5. Husk at det alltid er "Kundens valg", og din jobb er å gjøre det enkelt å velge din merkevare!

Kopling av produkter

Å kunne gjøre direkte sammenlikninger på like produkter på en effektiv måte, er ofte en av områdene som kan være vanskelig. Identiske produkter med produktID som kan identifiseres, er enkelt. Det blir fort vanskeligere når du skal identifisere like produkter hos konkurrentene når det er forskjeller i enhetsstørrelser (flerforpakninger og ulike volum), ulike navn (men samme produkt), eller produkter som er tilnærmet identiske innenfor en kategori og således ønskes sammenliknet på pris.

Ulike teknikker basert på maskinlæring og kunstig intelligens benyttes for å kople riktige produkter sammen:

  • Visuell bildeinspeksjon (scoring av bildenes visuelle likhet - tillater små ulikheter)
  • Bildeforståelse og innhold (metoden identifiserer om bildene inneholder det samme - og kan f.eks. matche to like produkter med hhv. gammelt og nytt design)
  • Innholdsanalyse (avanserte tekstmodeller matcher produktbeskrivelser med scoring av lihetsgrad)
  • Tekstforståelse og innhold (metoden identifiserer om produktenes navn har samme innhold og betydning)

Andre metoder er også i bruk, og ved å kombinere ulike modeller med avansert tekst- og bildeanalyse finnes "beste match" og gir svært høy treffprosent i de tilfeller produktene ikke automatisk kan matches på produktID. En manuell rutine for "godkjenning" av match vil i noen tilfeller sikre konsistent kvalitet.

Hendelsesovervåking og anomalitetsanalyse

Innsamling av prisdata gir liten verdi om du ikke kan agere raskt på hendelser som skjer i markedet. Dette kan både handle om fange opp konkurrenters offensive pristiltak (f.eks. kampanjepriser eller varige endringer på pris både opp og ned), eller det kan handle om å identifisere viktige mønstre i prisjusteringene til dine konkurrenter.

CPM Analytics tilbyr både regelstyrt varsling (e-post eller SMS) på definerte endringer som ønskes overvåket spesielt eller overvåking av anomaliteter i prisdataene fra konkurrentene. Anomalitetsanalyse er en type hendelsesovervåking som bruker statistiske metoder og modeller for å identifisere hendelser som avviker fra det normale mønsteret. I forhold til prisovervåking kan anomalitetsanalyse for eksempel bidra til å oppdage plutselige endringer i konkurrentenes priser som kan være av betydning for bedriften.

Dashboard med konkurrentpriser fra CPM Analytics

CPM Analytics leverer en dashboardløsning for å presentere data fra prisovervåking på en oversiktlig måte. Dashbordet inneholder en løpende oversikt over alle prisendringer på produkt og kategori, inkludert siste pris, siste endret dato og prisutviklingen over tid. Det gir også oversikt over viktige hendelser, som store prisjusteringer eller brede prisendringer på mange produkter samtidig. Dashbordet viser også oversikt over nye og utgåtte produkter, samt eventuell utsolgtsituasjon (der mulig å identifisere).

Dashbordet gir også indeksert prisutvikling mellom de ulike konkurrentene i markedet og bedriften selv, for å identifisere det overordnede prisbildet som finnes til enhver tid. Grad av priskonkurranse i bransjen presenteres løpende (som kalkuleres fra hyppighet av prisendringer og bredden av disse på tvers av alle konkurrenter). Sett over tid, vil dette gi et godt bilde på prisutvikling samt identifisering av ulike kampanjeperioder og liknende.

Dashbordet for konkurrentpriser hører naturlig sammen med CPM Analytics sitt modulbaserte konkurrentovervåkingssystem, som gir mulighet for å overvåke også andre konkurrentdata, inkludert lokalisering, kamanjer, e-poster etc.

Oppsummering

I en stadig tøffere konkurransesituasjon kan prisovervåking være avgjørende for bedrifters suksess. Ved å holde seg oppdatert på konkurrentenes priser og tilpasse sine egne kan bedrifter øke lønnsomheten og identifisere muligheter for å konkurrere mer effektivt. Med avanserte teknologier for innhenting og analyse av prisdata fra CPM Analytics kan bedrifter få en dypere forståelse av markedet og konkurrentene enn noen gang før.

La oss hjelpe deg med å lykkes i en krevende konkurransesituasjon - ta kontakt i dag!

Vil du vite mer om hva CPM Analytics kan gjøre for deg?