Web Analytics

Hva vi tilbyr

Vi bistår med å sette data i system for å gjøre markedsaktiviteter mer effektive og for å ta bedre markedsstrategiske beslutninger. Dette er innsikt som skaper konkurransekraft og lønnsomhet. Nedenfor finner du mer informasjon om våre tjenester.

Two people in an office
Email on desktop

Økt salgseffekt av e-poster

CPM Analytics analyserer dine historiske epostkampanjer for å finne hvilke temaer, emnefelter og utfordringer som gir best effekt. AI og maskinlæring gir deg en rekke forklaringsvariabler for hvorfor kundene velger å lese og klikke i noen av dine eposter. Forstå effekten av din egen kommunikasjonskanal og optimaliser kommunikasjon til kunder som allerede har vist interesse og merkevaren og produktene dine.

Les mer om smartere e-poster

Økt salgseffekt av reklame

Ønsker du å dokumentere effekten av dine reklameinvesteringer? Vi gjør en grundig analyse av hvordan reklameinvesteringer har gitt salgsøkning hvor vi tar hensyn til hvordan også andre faktorer påvirker salget. På den måten dokumenterer vi den statistiske sammenhengen mellom reklame og salg, både totalt sett og gjennom ulike mediekanaler.

Les mer om reklame
Customer paying in retail

Redusert kundefrafall

Mistet inntekter på grunn av kundefrafall? La oss hjelpe deg med å snu situasjonen! Vår omfattende analyse av kundehistorikk og data avslører de underliggende årsakene. Sammen med din virksomhet utvikler vi skreddersydde tiltak og implementerer en prediksjonsmodell for å identifisere potensielle kunder i faresonen.

Les mer om kundefrafall

Økt effekt av salgsapparat

Optimaliser ditt salgsapparat for bedre resultater. Vår grundige analyse av besøkshistorikk og kundedata avslører nøkkelfaktorene for suksess. Vi identifiserer konverteringsfaktorer for prospekter og analyserer salgsmønstrene til eksisterende kunder.

Les mer om salgsapparat

Måling av lokalt kundegrunnlag

CPM Geo er en datamodell som beregner lokalt kundegrunnlag basert på pålitelige datakilder. Ved å analysere og kalibrere dine etablerte lokasjoner, kan du bruke modellen til å identifisere nye steder med stort kundepotensial. Simuler effekten av flytting eller sammenslåing av eksisterende lokasjoner og vurder konsekvensene av konkurrenters etablering av nye steder.

Les mer om CPM Geo her

Målinger av merkevare og kundelojalitet

Optimaliser merkevarens attraktivitet med grundig analyse og løpende måling. Sterke merkevarer tiltrekker flere kunder og skaper kundelojalitet. Vi analyserer merkevarens attraktivitet, identifiserer styrker og svakheter, og gjennomfører kontinuerlige målinger for å evaluere tiltak og identifisere markedsendringer.

Les mer om merkevare her
Discussing with focus on computer
Reports on a computer

Målinger av kundeopplevelser og kundetilfredshet

Fornøyde kunder er avgjørende for vekst og lønnsomhet. Vi tilbyr systematiske målinger av kundeopplevelser for å identifisere svikt og forbedre kvaliteten i produksjon og kundeservice. Vårt leveranseområde omfatter også årlige målinger av tilfredshet med relasjonen for å utvikle sterke kundebindinger.

Les mer om målinger her

Overvåking av konkurrentenes digitalreklame

Effekten av virksomhetens markedstiltak påvirkes av konkurrentene markedstiltak. Når man analyserer og vurderer effekt av egen reklame er det derfor ofte nødvendig å vite hva konkurrentene gjør.

CPM Watchtower er en datamodell som kontinuerlig overvåker og rapporterer konkurrentenes digitale reklame. CPM Watchtower gir deg løpende oversikt over hva konkurrentene gjør i de digitale kanalene som er tilgjengelig for innsyn.

Les mer om overvåking av konkurrenter her

Noen av de vi jobber med