Web Analytics

Redusert kundefrafall

Tapte inntekter på grunn av kunde frafall er en stor utfordring for mange virksomheter. Når vi analyserer kundefrafall skiller vi mellom kontrakt kunder hvor kundene ikke fornyer sine avtaler og transaksjons kunder hvor kundene slutter å bruke virksomhetens produkter og tjenester.

Vi starter med en grundig analyse av kundehistorikk og lagrede kundedata supplert med survey for å kartlegge omfanget og sannsynlige årsaker til kundefrafall. I neste fase jobber vi sammen med virksomheten for å utvikle frafallsreduserende tiltak, og videre måling og evaluering av tiltakenes effekt.

Videre etableres en prediksjonsmodell som identifiserer kunder med høy sannsynlighet for frafall slik at virksomheten kan iverksette preventive tiltak overfor disse kundene. Vår leveranse er en rapport med påfølgende arbeidsmøter hvor preventive tiltak utvikles og evalueres. I tillegg leveres et system som overvåker og identifiserer kunder som står i fare for å falle fra.

Customer paying in retail
See world more clearer through lenses

Dyp adferds- og samfunnsvitenskapelig innsikt

CPM Analytics benytter seg av avanserte analytiske metoder og forskningsbasert innsikt for å forstå kundenes adferd, motivasjon og beslutningstaking. Ved å kombinere data fra ulike kilder, inkludert markedsanalyser, kundeintervjuer og sosiale medier, får CPM Analytics en helhetlig forståelse av kundenes behov og preferanser.

Skal vi ta en prat?

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe bedriften din i skjemaet, så svarer vi deg så fort vi kan!

Eller send oss en e-post til:
Jippi, skjemaet ditt er sendt inn! Du hører fra oss straks.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen!