Web Analytics

Digital reklameeffekt overvurderes

Har du undret deg over lite salg fra digital reklame, eller stusset på rapportene som viser høy effekt uten at du opplever spesielt god salgsvekst? Ikke så rart – annonsør i digitale kanaler blir lurt

Hva er den egentlig effekten av digital reklame

Vil du vite mer om hva CPM Analytics kan gjøre for deg?