Web Analytics

Digital reklameeffekt overvurderes

Har du undret deg over lite salg fra digital reklame, eller stusset på rapportene som viser høy effekt uten at du opplever spesielt god salgsvekst? Ikke så rart – annonsør i digitale kanaler blir lurt

Hva er den egentlig effekten av digital reklame

Den sanne effekten av digital reklame

I en artikkel skrevet av Professor Fred Selnes, Førsteamanuensis Auke Hunnemann (begge ved Handelshøyskolen BI) og Analytiker Espen Jütte i CPM Analytics, viser de hvordan den sanne effekten av digital reklame er vesentlig lavere enn hva du til nå har trodd.

Algoritmer og utvalg av målgruppe

Problemet ligger i at eksponering til digital reklame ikke skjer etter en tilfeldig prosess, men gjennom algoritmer som systematisk favoriserer de som har høy responstilbøyelighet.

Dette er kanskje ikke overraskende med tanke på at de digitale kanalene lever av å selge annonser, men dette betyr også at du ikke får full utnyttelse av din reklameinvestering.

Ikke la deg lure – les hvordan du kan omgå dette problemet

Les hvordan du kan omgå problemet og definere målgruppen du ønsker å nå på en mer effektiv måte!

Last ned artikkelen her (fri tilgang)

Vil du vite mer om hva CPM Analytics kan gjøre for deg?