SMARTE DATA SOM GIR
GRUNNLAG FOR VEKST!

CPM Analytics er et rådgivnings- og analysebyrå med sterk analytisk, faglig og teoretisk bakgrunn i hvordan skape topplinjevekst.

Vi bistår våre kunder i å identifisere og tallfeste et kunde- og markedspotensial, finne riktige tiltak, samt måling og realisering av gevinster.

Customer Portfolio Management (CPM) er vårt teoretiske fundament utviklet av professor Fred Selnes.

Sentralt i dette er etablering, vedlikehold og styrking av ulike typer kunderelasjoner. Dette danner grunnlag for strategier, arbeidsprosesser og verktøy for kundevekst.

HVORFOR VELGE OSS?


CPM Analytics er spesialisert på innhenting, systematisering og analyse av data fra kilder som er tilgjengelige og som bidrar til innsikt.

Vi kombinerer metodikk fra adferdsvitenskap og samfunnsvitenskap slik at vi kan både predikere og forstå kundenes valg og bruk av produkter og tjenester.

I CPM Analytics hjelper vi våre kunder å identifisere og utvikle tiltak som skaper resultater.

SMARTE DATA OG VERKTØY


Dyp spesialistkompetanse kombinert med skreddersøm, metode og verktøyutvikling har bidratt til produkter vi er stolte av å presentere.
Dette gir muligheter for å identifisere grunnlaget for topplinjevekst i ditt marked.

Våre produkter inkluderer:

  • smartere segmentering
  • smarte verktøy for prediksjon av geografisk markedspotensial 
  • smartere definisjon av kundereisen
  • smartere målretting i CRM-systemet eller i andre kanaler
  • smartere e-post
  • automatiserte programmer i ditt Marketing Automation System
  • smartere benchmarking
  • + andre smartdata eller verktøy som måtte være behov i din bedrift
>