februar 14, 2022

Den vanligste praksis for benchmarking er å sammenligne salgstall mellom butikker. Butikkene med de laveste salgstallene antas å ha et potensiale for vekst, og de sammenliknes som regel med de butikkene som selger mest. Problemet er at dette er å sammenligne epler og pærer fordi butikkene har helt ulike forutsetninger.

En smartere benchmarking er å kontrollere for lokal konkurranse og lokalt kundegrunnlag når man sammenligner butikkene. Det betyr at hver butikk blir evaluert ut fra sin egen evne til å utnytte sitt faktiske markedspotensial.

STØTTET AV INNOVASJON NORGE

Støttet av Innovasjon Norge og i samarbeid med Coop, har vi - ved hjelp av banebrytende analysemetoder og maskinlæring, - utviklet et produkt som gir smartere benchmarking.

Ved bruk av vitenskapelig anerkjente statistiske metoder og maskinlæring, identifiseres det maksimale salgspotensialet til den enkelte butikk – gitt lokasjon og lokale konkurranseforhold.

OBJEKTIVT POTENSIAL

Alle lokale konkurrenter, avstand til tett befolkede områder, spesifikke lokale markedskarakteristika blir identifisert og tatt høyde for (kontrollert bort gjennom statistiske metoder) slik at butikkene kan sammenliknes objektivt på sin egen innsats og leveringsevne.

Fra objektivt potensial beregnes den enkelte butikks effektivitet i prosent og kroner (løftpotensial). På denne måten identifiseres butikker som under-presterer i forhold til sitt potensial og muliggjør tiltak for å høste gevinst der det er enklest å hente denne!

Smartere benchmarking gir følgende nøkkeltall for en retailkjede
  • Maksimalt markedspotensial for den enkelte butikk (merk: objektivt potensial!)
  • Butikkers nåværende effektivitet i oppnåelse av maksimalt markedspotensial
  • Løftpotensial i kroner for samtlige butikker opp mot kjedens mest effektive butikk
  • Rangeringsliste over samtlige butikker i effektivitet (prosent) og løftpotensial (kr)
  • Totalt markedspotensial for kjeden relativt til konkurrenter i markedet

«RIKTIG MEDISIN»

I tillegg til å identifisere effektivitet og løftpotensial, identifiseres de variabler som forklarer hvorfor butikkene under-presterer. Dette viser hvilke utfordringer som bør tas tak i for å løfte de enkelte butikkene. En målrettet diagnose på butikknivå som gir «riktig medisin» der den behøves for å utnytte kjedens konsept maksimalt.

STYRKE KONSEPTET FOR Å TA UT MER AV MARKEDSPOTENSIALET

Første oppgave er å få alle butikkene opp på det prestasjonsnivået som de beste butikkene klarer. Neste oppgave er å identifisere hvordan også de beste kan bli bedre, det vil si løfte merkevarens attraktivitet. Her har vi utviklet produkter som viser hvor man bør etablere nye butikker, hvilke kategorier som bør styrkes, og hvilke kundeprogrammer som skaper sterkere kunderelasjoner. Selv den mest effektive butikken har alltid noe å strekke seg etter!

COOP SOM REFERANSE

- Fredrik M. Andersen
  Chief Analyst and Project          Manager / Coop Norge

Å jobbe med CPM Analytics på benchmarking av våre butikker gir stor nytte for oss!


Å få en kvantifisering på forskjellene mellom butikkene og en klar og objektiv rangering av dem, gir et mye tydligere bilde av forskjellene og mulighetene våre.


Analysene gjør det også lettere å vurdere hvilke tiltak som skal gjøres i hvilke butikker og på konseptene. Med objektivt beregnet løftpotensial på de ulike butikkene, kan vi gjøre gode kost/nytte vurderinger på ulike tiltak

TA KONTAKT, SÅ TAR VI EN PRAT OM SMARTERE BENCHMARKING!

Navn
Bedrift
Telefonnummer
E-post
VENNLIGST BEKREFT:

Om forfatteren

Lars Ove Brenna

Lars Ove Brenna er ekspert i markedsstrategi, implementering og digital strategi. Han har lang erfaring fra FMCG (Ringnes, Leiv Vidar, Keep-it Technologies), IT (programvareindustrien) og konsulentbransjen. Lars Ove er siviløkonom fra Heriot-Watt University, har en MBA i strategisk ledelse fra NHH (Mastra) og Analytics for strategic management på BI (modul på Master of Management programmet)

{"email":"E-posta ikke gyldig","url":"URL ikke gyldig","required":"Påkrevet felt mangler"}

Meld deg på vårt nyhetsbrev for varsling av nyheter!

>